1jT

Materiał nr 5 - 27.03.2020r.

Temat: Średnie: arytmetyczna, geometrycza, ważona i harmoniczna - cd."

Wykonajcie zadania z zad. od 2.181 do 2.190 i prześlijcie mi do 1.04.2020 r. na pocztę.

Materiał nr 4 - 26.03.2020r.

Temat: Średnie: arytmetyczna, geometrycza, ważona i harmoniczna"


Przeczytać temat z podręcznika i przezanalizować przykłady str. 132 - 134. Obejrzycie krótkie filmiki związane z tematem zajęć:

Filmik 1

Filmik 2

Filmik 3

Wykonajcie zadania z podręcznika str. 135

Materiał nr 3

Przekształcanie wzorów.

Obejrzycie krótki filmik związany z tematem zajęć (zadania są z Waszego zbiorku),

Filmik

Materiał nr 2

Dzisiejszym tematem będzie dowodzenie twierdzeń.

Obejrzycie krótki filmik związany z tematem zajęć (zadania są z Waszego zbiorku i podręcznika), a następnie wykonajcie zadania z podręcznika 6, 8, 8, 10, 11 , 19 str.127 . Scany lub zdjęcia prześlijcie do 25.03.2020r.

Filmik

Materiał nr 1

Drodzy uczniowie,
dzisiejszym tematem będzie dowodzenie twierdzeń.

Obejrzycie krótki filmik związany z tematem zajęć (zadania są z Waszego zbiorku), a następnie wykonajcie zadania: 2.156, 2.158, 2.159, 2.161. Scany lub zdjęcia prześlijcie do 19.03.2020r. na adres:

joannacy@poczta.onet.pl