4cT

Matura z matematyki - strona z materiałami dla maturzystów

Lekcja z 24.04.2020

Temat: Objętość brył obrotowych.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcja z 23.04.2020

Temat: Bryły obrotowe. Pole powierzchni brył obrotowych.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcje z 22.04.2020

Temat1: Siatka wielościanu. Pole powierzchni wilościanu.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Temat2: Objętość figury przestrzennej. Objość wielościanów.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcje z 21.04.2020

Temat1: Kąt między prostą i płaszczyzną. Kąt dwuścienny.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Temat2: Graniastosłupy i ostrosłupy.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcje z 20.04.2020

Temat1: Płaszczyzny i proste w przestrzeni. Rzut równoległy na płaszczyznę.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Temat2: Prostopadłość prostych i płaszczyzn w przestrzeni. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcja z 17.04.2020

Temat: Mediana, moda, wariancja i odchylenie standardowe.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcja z 16.04.2020

Temat: Podstawowe pojęcia statystyki. Średnia z próby.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz.

Lekcja z 15.04.2020

Temat: Twierdzenie o prawdopodbieństwie całkowitym.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 321.
Rozwiązanie zadania 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 17 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 8.04.2020

Temat: Prawdopodobieństwo warunkowe.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 317.
Rozwiązania zadań 1 i 3 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 14 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcje z 7.04.2020

Temat: Prawdopodobieństwo klasyczne cd.

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 299.
Rozwiązania zadań 4, 5 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 9 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcje z 6.04.2020

Temat 1: Określenie prawdopodobieństwa.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 299.
Rozwiązanie zadania 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 7 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Temat 2: Prawdopodobieństwo klasyczne.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 307.
Rozwiązania zadań 2 i 3 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 7 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 3.04.2020

Temat: Doświadczenie losowe. Zdarzenia. Działania na zdarzeniach

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 292.
Rozwiązanie zadania 1 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 6 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 2.04.2020

Temat: Kombinacje.

Lekcja online na platformie Teams
Sposób dołączenia do lekcji opisany jest na tej:
stronie
Lekcja z podręcznika do pobrania

Lekcja z 1.04.2020

Temat: Permutacje.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 276.
Rozwiązania zadań 1, 2 i 3 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 4 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcje z 31.03.2020

Temat 1: Reguła mnożenia i reguła dodoawania.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 267.
Rozwiązanie zadania 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 3 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Temat 2: Wariacje.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 271.
Rozwiązania zadań 1 i 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 3 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcje z 30.03.2020

Temat 1: Wzajemne położenie dwóch okręgów.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 249.
Rozwiązanie zadania 1 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 2 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Temat 2: Zastosowanie analizy matematycznej w rozwiązywaniu zadań z geometrii analitycznej.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Lekcja z 27.03.2020

Temat: Wzajemne położenie prostej i okręgu. Styczna do okręgu.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 243.
Rozwiązania zadań 1 i 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 30 marca na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 26.03.2020

Temat: Równanie okręgu. Nierówność opisująca koło.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 235.
Rozwiązania zadań 1 i 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 29 marca na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 25.03.2020

Temat: Pole trójkąta. Pole wielokąta

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 227.
Rozwiązanie zadania 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 27 marca na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Materiał nr 1

1. Fragment podręcznika do pobrania
2. Fragment podręcznika do pobrania
3. Fragment podręcznika do pobrania

Fragmenty zawierają tematy:
- Równanie kierunkowe prostej
- Równanie ogólne prostej
- Kąt między prostymi
- Odległość punktu od prostej. Odległość między dwiema prostymi równoległymi

Każdy temat zakończony jest zadaniami do samodzielnego rozwiązania (Sprawdź, czy rozumiesz: str. 201, 207, 215 i 223)
Rozwiązania tych zadań (skany, zdjęcia) należy przesłać do 23 marca na adres:
mma@c65.pl