2dT

Lekcja z 1.06.2020

Temat: Nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i jej interpretacja geometryczna. Układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 65.
Rozwiązania zadań 1 a), b), c) i 2 a), b) (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 3 czerwca na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 27.05.2020

Temat: Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 59.
Rozwiązania zadań 1 i 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 31 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 26.05.2020

Temat: Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi z parametrem.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 55.
Rozwiązanie zadania 1 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 28 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 25.05.2020

Temat: Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi cd.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 53.
Rozwiązanie zadań 4, 5 oraz 6 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 27 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 20.05.2020

Temat: Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 53.
Rozwiązanie zadań 1, 2 oraz 3 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 23 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 19.05.2020

Temat: Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 45.

Lekcja z 13 i 18.05.2020

Temat: Równanie i nierówności z wartością bezwzględną.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 43.
Rozwiązanie zadań 2a), 3a) oraz 4a) (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 21 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 12.05.2020

Temat: Równanie liniowe i nierówność liniowa z jedną niewiadomą.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 37.
Rozwiązanie zadań 1 oraz 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 15 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 11.05.2020

Temat: Zastosowanie wiadomości o funkcji lniowej w zadaniach z życia codziennego.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 31.
Rozwiązanie zadań 1 oraz 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 14 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 6.05.2020

Temat: Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowych o współczynnikach różnych od zera.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 27.

Lekcja z 5.05.2020

Temat: Znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 23.

Lekcja z 4.05.2020

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej. Wlasności funkcji liniowej

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 17.

Lekcja z 29.04.2020

Temat: Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 13.
Rozwiązanie zadania 1, 2 oraz 3 d) (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 4 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 28.04.2020

Temat: Proporcjonalność prosta.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 9.
Rozwiązanie zadania 1 oraz 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 3 maja na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 27.04.2020

Temat: Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania zadań.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 379.
Rozwiązanie zadania 1 oraz 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 30 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 22.04.2020

Temat: Szkicowanie wykresów wybranych funkcji.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 375.

Lekcja z 21.04.2020

Temat: Powinowactwo prostokątne o osi OX i o osi OY.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 369.

Lekcja z 20.04.2020

Temat: Wykresy funkcji y = |f (x)| oraz y = f (|x|).

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 363.

Lekcja z 15.04.2020

Temat: Symetria środkowa względem punktu (0, 0).

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 361.
Rozwiązanie zadania 1 oraz 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 17 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 8.04.2020

Temat: Symetria osiowa względem osi OX i osi OY.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 359.
Rozwiązanie zadania 1 oraz 5 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 14 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 7.04.2020

Temat: Przesunięcie równoległe o wektor.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 355.
Rozwiązanie zadania 1 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 9 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 6.04.2020

Temat: Podstawowe informacje o wektorze w układzie współrzędnych.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 349.
Rozwiązanie zadania 3 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 7 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 1.04.2020

Temat: Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 339.
Rozwiązanie zadania 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 4 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 31.03.2020

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 335.
Rozwiązania zadań 1 d) i 2 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 3 kwietniana adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 30.03.2020

Temat: Najmniejsza i największa wartość funkcji liczbowej.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 329.
Rozwiązanie zadania 1 a) b) c) (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 2 kwietnia na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Lekcja z 25.03.2020

Temat: Funkcje okresowe.

Lekcja z podręcznika do pobrania

Zadania do samodzielnego rozwiązania - Sprawdź, czy rozumiesz - str. 325.
Rozwiązanie zadania 1 (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać do 29 marca na adres:
mma@c65.pl podając w temacie wiadomości temat lekcji.

Materiał nr 1

Fragment podręcznika do pobrania

Fragment zawiera 3 tematy:
- Monotoniczność funkcji
- Funkcje różnowartościowe
- Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste

Każdy temat zakończony jest zadaniami do samodzielnego rozwiązania (Sprawdź, czy rozumiesz: str. 311, 317 i 323)
Rozwiązania tych zadań (skany, zdjęcia) należy przesłać do 23 marca na adres:
mma@c65.pl